Ceremoni

En ceremoni är ett kraftfullt sätt att förbereda oss på ett nytt skede. Vi sätter en intention och ber om det bästa i det nya, bearbetar rädslor , får stöd genom gemenskap, ritualer och bön. Jag håller Moter Blessing (mors-välsignelse vid graviditet), namngivnings cermonier, kärlekscermonier och cermonier som stöd vid sjukdom eller sorg.

I den vediska traditionen anses ritualer vid olika skeden i livet ”samskara” vara heliga initiationsritningar viktig för varje individs spirituella växt. Det ger oss en hälsosam självbild, en känsla av egenvärde, att veta att man är älskad.

Mother Blessing / mors-välsignelse

En helig beröring. En välsignelse omgiven av heliga systrar. Hålls i kärlek och omsorg av kvinnor under ledning av mig.
En önskan och bedrag till att alla mödrar stödjas och firas av sina nära och kära, av samhället av alla kvinnor och män och barn.

Under arbete mer kommer…