Ceremoni

En ceremoni är ett kraftfullt sätt att förbereda oss på ett nytt skede. Vi sätter en intention och ber om det bästa i det nya, bearbetar rädslor, får stöd genom gemenskap, ritualer och bön. Jag håller Moter Blessing (mamma-välsignelse vid graviditet), namngivnings cermonier, kärlekscermonier och cermonier som stöd vid sjukdom eller sorg.

I den vediska traditionen anses ritualer vid olika skeden i livet ”samskara” vara heliga initiationsritningar viktig för varje individs spirituella växt. Det ger oss en hälsosam självbild, en känsla av egenvärde, att veta att jag är älskad.

Mother Blessing / mamma-välsignelse

En helig initsiering till moderskapet. En välsignelse omgiven av systrar. En önskan om att alla mödrar stödjas och firas av sina nära och kära, av samhället, av alla kvinnor, män och barn.

Vi utformar tillfället tillsammans i förhand efter dina önskemål. Jag har olika förslag på fina, kraftfulla delar att välja mellan.

Cirkeln är ofta en stark och vacker upplevelse som ofta ger healing till alla som deltar och hela familjen.

Kontakta mig för mer information och för att finna en tid för Din mamma välsignelse! Via HÄR